Toros Tarım, ikinci dalga 6-Sigma Yeşil Kuşak sürecini tamamladı

Dünyanın en yaygın operasyonel mükemmellik metodolojilerinden biri olan 6-Sigma çalışmaları Toros Tarım’da tüm hızıyla devam ediyor. Şirketin yol haritasında da önemli bir yer tutan 6-Sigma sürecinin 2020 yılında tamamlanan ilk dalgasının ardından, yaklaşık 9 ay süren ikinci dalga Yeşil Kuşak çalışmaları da sona erdi. Yeşil Kuşak adayları, proje ekipleriyle birlikte 26 Kasım’da üst yönetime projelerini sundu.

İlk kez 1980’li yıllarda Japonya’da kalite ve kontrol sistemlerinin süreçlerde uygulanması için geliştirilen ve 2000’li yıllara gelindiğinde dünya çapında en önemli operasyonel mükemmellik metodolojileri arasındaki yerini alan 6-Sigma, operasyonel mükemmelliği sağlamak amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarını kullanıyor. Günümüzde dünyanın birçok dev şirketi tarafından uygulanan bu iş metodolojisi, iş ve üretim süreçlerinde hataları sıfıra indirmeyi, verimliliği, kârlılığı ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı hedefliyor.

14 aday Yeşil Kuşak sahibi oldu

6-Sigma sürecine 2019 yılında ilk adımını atan Toros Tarım, birinci aşamanın ardından ikinci dalga çalışmalarını da tamamladı. İlk dalgada olduğu gibi ikinci dalga katılımcıları da her biri 3’er günlük 4 modülden oluşan yoğun bir eğitim sürecinden geçtiler. Adaylar, her modül sonrası verilen ödevler, proje koçluk gözden geçirme çalışmaları ve yapılan sınavlarla öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldular.

Yeşil Kuşak adayları, proje ekipleriyle birlikte 26 Kasım’da tüm gün süren bir etkinlikle projelerini ve yaptıkları iyileştirme çalışmalarını Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, Genel Müdür Mehmet Sadıkoğlu, üst yönetim ve çalışanlardan oluşan geniş bir topluluğa sundular. Etkinlik sırasında yönetimin geri bildirimlerini de alma fırsatı bulan adaylar, ikinci dalga projelerini tamamlayarak sertifikalarına kavuştular. Mükemmelliği hedefleyen bu yolculuk, yeni Yeşil Kuşak adaylarının yetiştirilmesi ve bir üst seviye olan Kara Kuşak aşamasıyla 2022 yılında da devam edecek.

Hedef 1 milyon üretimde maksimum 3,4 birim hata!

Şirket içerisinde mevcut süreçlerin tekrar tekrar gözden geçirilmesini ve sorgulanmasını sağlayarak bir kültür değişiminin yolunu açan 6-Sigma, en üst seviyeye ulaşıldığında 1 milyon üründe sadece 3,4 birim hataya tolerans tanıyor. Bu metodoloji, esas olarak müşteri memnuniyetini artırma, çevrim sürelerini düşürme ve hataları azaltma hedeflerine odaklanıyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için matematiksel ve istatistiksel araçları kullanan sistem, aynı zamanda sadece üretim faaliyetlerinin değil, işletmelerin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin iyileştirilmesini ve tasarım aşamasındaki hatalardan itibaren oluşabilecek tüm hataların yakalanıp düzeltilmesini de sağlıyor.

Üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlar tarafından benimsenip anlaşılması gereken bir felsefe olan 6-Sigma, sürekli bir başarı yaratması, herkes için uygun bir performans hedefi sunması, iyileştirme, bilgi alışverişi ve öğrenmeyi artırması bakımından da işletmelere büyük yarar sağlıyor.