Tekfen Vakfı hastanelere verdiği desteği Çapa Tıp Fakültesi ile sürdürdü

Pandeminin ilk dalgasının yaşandığı 2020 yılı ilkbaharında Covid-19 ile mücadeleye destek vermek amacıyla 8 pandemi hastanesine tıbbi cihaz yardımında bulunan Tekfen Vakfı, yaptığı ayni bağışların devamı olarak geçtiğimiz Ekim ayında Çapa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’ne 7 adet aritmi ve tansiyon holteri bağışladı.


Tekfen Vakfı’nın pandemi ile mücadelede en ön safta yer alan hastanelere tıbbi cihaz yardımları sürüyor. Vakıf, Türkiye’de pandemi ilan edildikten kısa bir süre sonra hastanelerin en çok ihtiyaç duydukları çeşitli tıbbi cihazlarları temin etmek üzere harekete geçmiş ve bu doğrultuda 2020 yılının ilkbaharında 8 pandemi hastanesine mobil dijital röntgen cihazı, hasta başı monitörü, yoğun bakım solunum cihazı, tansiyon ölçer, termal ateş ölçer, bilgisayarlı radyografi, EKG ve defibrilatör cihazları ile yoğum bakım yatağı gibi cihaz ve malzemelerden oluşan kapsamlı bir bağış gerçekleştirmişti.

Covid-19 virüsü birçok vakada kalbi olumsuz etkilediğinden, pandemi süresince hastanelerde en yoğun kullanılan cihazların başında kardiyolojik teşhis aletleri geliyor. Tekfen Vakfı, yoğun olarak kullanıldığı için hızla yıpranan cihazları yenilemek üzere geçtiğimiz Ekim ayında, Çapa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’ne 7 adet aritmi ve tansiyon holteri bağışladı.

Yapılan bağış nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi adına Tekfen Vakfı’na bir mektup gönderen Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Zorkun, hastalara ait klinik ve laboratuvar bulgularının arşivlenmesinin ve sağlık kurumları arasında paylaşımının pandemi döneminde daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Doç. Dr. Zorkun, Tekfen Vakfı tarafından yapılan 4 adet “Holter EKG” ve 3 adet “Kan Basıncı” kaydedici cihaz bağışı ile hem EKG kayıtlarının merkezileştirilmesi hem de kardiyoloji kliniğinin modernizasyonuna önemli katkı sağlandığını belirtti.

Hastaları 24 saat ya da daha fazla ve kesintisiz olarak izlemeyi sağlayan bu sistemlerin hekimlere klinik belirtileri yeterli olmayan birçok hastada erken ve doğru tanı ile tedaviye başlama fırsatı verdiğini belirten Cafer Zorkun, İstanbul Tıp Fakültesi’ne yapılan bu anlamlı bağışlar için Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.