10 Aralık İnsan Hakları Günü için özel yayın

Geçtiğimiz yıl 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni bir yayınla tanıtan Tekfen Holding, bu yıl da iklim krizinin çocuk hakları üzerinde yarattığı olumsuz etkiye dikkat çeken özel bir yayın hazırladı. Dijital ortamda tüm Tekfenlilerle paylaşılan yayın, UNICEF’in çocukların iklim değişikliğinin etkileri karşısında ne denli savunmasız olduklarına ilişkin olarak yayımladığı “İklim krizi bir çocuk hakları krizidir!” başlıklı rapordaki bilgi ve verilerle derlendi.

Bundan 73 yıl önce, 10 Aralık 1948’de yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile aralarında Türkiye’nin de olduğu 48 ülke, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etti. Tekfen, bu önemli günü iki yıldır insan hakları konusunda bilgilendirici ve farkındalık yaratmaya yönelik özel yayınlar yaparak anıyor. Geçen yıl İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni tanıtan bir broşür hazırlayan Tekfen, bu yıl da 10 Aralık’ta iklim krizinin çocuk hakları üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi gündemine taşıdı.

“İklim krizi bir çocuk hakları krizidir!”

İklim krizinin çocukların yaşam koşulları üzerinde küresel düzeydeki etkisi şimdiden yıkıcı oldu. İklim ve çevre kaynaklı tehlike, şok ve stresler, küresel olarak çocukların refahı üzerinde son derece olumsuz etkiler yarattı. UNICEF’in çocukların iklim değişikliğinin etkilerine nasıl maruz kaldıklarına ve ne denli savunmasız olduklarına ilişkin olarak yayımladığı Çocukların İklim Riski Endeksi (CCRI) raporunun ortaya koyduğu gerçekler, iklim krizinin çocuk haklarına yönelik nasıl bir tehdit oluşturduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve hava, toprak, tatlı su ve okyanuslardaki artan kirlilik seviyeleri gibi dünyanın doğal sistemi içinde kilit öneme sahip olan sınırlar aşıldıkça, uygarlığın ilerleme ve gelişiminin bağlı olduğu hassas doğal denge de bozuluyor. Bu durum, dünyayı çocuklar için gitgide güvenilmez bir yer haline getiriyor. İklim krizi, bir çocuk hakları krizi doğuruyor; çocukların temiz su, beslenme, sağlık, eğitim, korunma ve katılım haklarına erişimini güçleştiriyor ya da engelliyor. Özetle iklim krizi, çocukların Birleşmiş Milletler’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’siyle güvence altında alınan haklarının ihlaline sebep oluyor.

Bu olumsuzlukları dünya genelinde yapılan araştırma ve somut istatistiklere dayandıran UNICEF raporu, şu an dünyada kaç çocuğun çeşitli iklim ve çevre kaynaklı risk, şok ve streslere maruz kaldığına dair çarpıcı bilgiler içeriyor. Tekfen’in bu olumsuzluğa dikkat çeken “İklim krizi bir çocuk hakları krizidir!” adlı yayına linkten ulaşabilirsiniz.