Değerli mesai arkadaşlarım,

Yılın son T Bülteninin yayın tarihinin, daha yeni yapmış olduğum bir konuşmaya denk düşmesiyle, bu yazımı konuşmamdaki ana fikirlerin etrafında örmek isterim.

Aranıza katıldığım Nisan ayından bu yana 9 ay geçti, ancak pandeminin yeni dalgaları ve virüsün dinmek bilmeyen yeni varyantları sizlerle arzu ettiğim ölçüde fiziki olarak bir araya gelmemize mâni olmaya devam ediyor. Ancak bu süre zarfında, Tekfen için yazmaya koyulduğumuz yeni hikâye artık oluşmaya, şekillenmeye başladı. Yeni yıla girerken, ana hatlarıyla da olsa, sizinle bu konuda bir paylaşımda bulunmak isterim.

Dünya büyük değişim içinde. Daha önce bir örneğini yaşamadığımız son derece karmaşık, çalkantılı ve bilinmez bir dönemden geçiyoruz. Son üç yılda dünyanın başına gelenler, belki de yüz yıllardır aynı anda başına gelmemiştir. İhtimal olarak bilinen ancak göz ardı edilen birçok riskin bir araya gelmesiyle, tabiri caizse, insanoğlu kendini bir “mükemmel fırtına” içinde buldu. Dünyadaki ekonomik sorunların üzerine gelen pandemi, küresel iklim krizinin sebep olduğu olağandışı doğa olayları ve bunların yol açtığı çok yönlü etkiler, jeopolitik gerilimler, göçler ve ekonomik belirsizlikler, önümüzü görmekte zorlandığımız karmaşık ve öngörülemez bir tablo ortaya çıkardı.

Tüm bunlara rağmen, insanüstü gayret ile olağanüstü zor bir yılı geride bırakırken, Tekfen Grup Şirketleri olarak 2021 yılını bütçe hedeflerimizin üzerinde bir performans ile kapatacağız. Değerli arkadaşlarım, bu olağanüstü bir başarıdır. Bu başarıda, konjonktürel etkiler elbet var, ancak asıl başarı sizin azim, dirayet ve çabalarınızla gerçekleşti.

Bu zor zamanlarda ne kadar özveriyle çalıştığınıza bizzat şahit oldum. Bu çabalarınızla başarılı sonuçlarımızın mimarları olan sizleri kutluyor ve Holding adına hepinize teşekkür ediyorum.

Kendi tarafımda, ilk dokuz ay, faaliyet alanlarımızı tanımak ve genel değerlendirmesini yapmak, kök sorunları teşhis etmek ve bunlara yönelik olarak kısa ve uzun vadeli çözümleri tasarlama çalışmalarıyla geçti. Tekfen kültürü ve kurumsal yönetim yapımızın işleyişi ile finansal ve operasyonel performanslarımızı daha iyi anladım.

Tüm bunların ışığında, süreci birlikte yürüttüğümüz yönetim danışmanlarımız ile Grubumuzu daha dirençli, çevik, kararlı ve pratik hale getirerek, hissedarlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza “sürdürülebilir değer” yaratmayı ana hedefimiz olarak belirledik.

Bizi bu hedefe götürecek stratejik opsiyonlarımızı Holding Yönetim Kurulu ile değerlendirdik ve başta Holding ve tüm iş birimlerimizin yapısını kapsayan, 10 maddelik bir strateji ve dönüşüm planı üzerinde prensipte hemfikir olduk.

Bu planın detaylandırılması ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için kritik gereksinimlerin üzerinde halen çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikli amacımız, zarar eden Grup Şirketlerimizi sürdürülebilir kâr yaratacak şekilde dönüştürmek. Bunun için ilgili şirketlerimizin iş modeli ve iş süreçleri ile organizasyon yapılarını, dünyadaki en iyi uygulamalara göre yeniden tasarlıyoruz. Bu dönüşümü destekleyecek kurumsal yönetim yapısında ise, bize çeviklik ve hızlı karar alma vasıflarını kazandıracak yetki delegasyonunu sağlamak öncelikli başlıklarımızdan bir diğerini oluşturuyor.

İnsan kaynakları alanında ise, mevcut performans yönetim ve değerlendirme sistemini geliştirerek daha adil ve şeffaf hale getirmenin yanı sıra objektif kriterlere göre çalışan bir terfi, atama ve kariyer yönetimi sistemi üzerine çalışmalarımızı bir hayli ilerlettik ve bunları kısa sürede yeni yılda sizlerle paylaşacağız.

Şu etapta ana hatlarını bu şekilde aktarabileceğim bu dönüşümü, çatıda bir Dönüşüm Ofisi’nin liderliğinde bilfiil sizlerle birlikte yapacağız. Bunu yaparken de gündelik işlerimizi doğal olarak sürdürmemiz gerekecek. “Yeni Tekfen” tanımı, 66 yıllık köklü bir mazisi olan Tekfen’i sil baştan dizayn etmek anlamına gelmiyor. Bir yandan normal hayatımızı devam ettirirken, sizlerin de katkı ve katılımı ile bizi geleceğe taşıyacak bu dönüşümü elbirliğiyle gerçekleştireceğiz.

Tekfen’in yeni hikâyesini birlikte yazacağımız 2022 yılına adım atmaya çok az zaman kala, geride bıraktığımız yıl için bütün çabalarınız ve destekleriniz için hem size hem de bu fedakârlığın bir parçası olan ailelerinize teşekkürü borç biliyorum.

Yeni yılın sizlere, tüm sevdiklerinize ve Tekfen Ailesine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum.

Sevgilerimle,

Ali A. Pandır