Tekfen Holding

sürdürülebilirlik performansıyla S&P’nin listesinde

Sürdürülebilirlik yolunda yaptığı çalışmalarla 2016 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Tekfen Holding, bu yıl dünyanın önemli uluslararası derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poors (S&P) tarafından da Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamına alındı. Tekfen Holding, Türkiye’den aynı değerlendirmeye tabi tutulan 38 şirket arasında yer alarak, global ölçekte içinde bulunduğu sektörün ilk yüzde 24’lük dilimine girmeyi başardı.

Şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleri ile faaliyetlerine uyarlamaları ve bu konulardan kaynaklanabilecek riskleri doğru bir şekilde yönetmeleri büyük önem taşıyor. Bu nedenle günümüzde şirketlerin sürdürülebilirlik performansları artık borsa ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından da yakından takip ediliyor.

Borsa İstanbul’un oluşturduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, halka açık şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımlarını ve performanslarını küresel ısınma, emisyonlar, doğal kaynak kullanımı, inovasyon, insan hakları, ürün sorumluluğu, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Tekfen Holding’in 2016 yılından bu yana yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde bu yıl sürdürülebilirlik değerlendirmeleri için farklı bir sisteme geçildi. Daha önce Vigeo EIRIS şirketi tarafından yıllık olarak yapılan değerlendirmeler, bundan sonra farklı bir metodoloji kullanan “Refinitiv” şirketi tarafından ve 3 aylık periyotlarda güncellenecek şekilde yapılacak.

S&P bu seneki değerlendirmesine Tekfen’i de dahil etti.

Tekfen Holding, bu yıl ilk defa, bir başka önemli uluslararası rating kuruluşu olan Standard & Poors (S&P) şirketinden ESG (Environmental-Social-Governance /Çevresel-Sosyal-Kurumsal Yönetim) ana başlıklarının altında, yaklaşık yüzde 50’si sektöre özel olmak üzere toplam 130 soru ve 1.000’den fazla veri içeren Küresel Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA) için davet aldı.

1999 yılından beri hem sektöre özgü hem de finansal açıdan önemli olan sürdürülebilirlik kriterlerine odaklı yaklaşımı ile şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik yıllık bir değerlendirme yapan ve dünyanın dört bir yanında 10.000'den fazla şirketi kapsayan Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA), aynı zamanda başka birçok sürdürülebilirlik endeksine de dahil edildiğinden yatırımcılar arasında oldukça saygın bir konuma sahip. 61 sektör kırılımı bulunan değerlendirme, şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektöre göre kendilerini diğer emsal ve sektör ortalamalarına göre konumlandırmalarına da imkân sağlıyor.

Daha önce 2018, 2019 ve 2020 yıllarında bir davette bulunmadan sadece kamuya açık bilgilerden yararlanarak Tekfen hakkında değerlendirmeler yapan S&P, bu yıl Türkiye’den Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA) kapsamına eklediği 38 şirket arasında Tekfen’e de yer verdi. Böylece S&P’nin değerlendirmesi, doğrudan Tekfen’den temin ettiği bilgilerle hazırlandı.

En büyük cirosunu taahhüt alanında gerçekleştirdiği için İnşaat ve Mühendislik şirketleri kategorisinde değerlendirilen Tekfen Holding, 2021 yılında notunu önceki seneye göre 12 puan artışla 100 üzerinden 42’ye yükseltti. Böylece Tekfen, global ölçekte 52 şirketin değerlendirildiği ve en yüksek puanın 81, ortalama puanın ise 28 olduğu bu kategoride en iyi yüzde 24’lük dilime girdi.

Yatırımcıların sürdürülebilirlik konusuna giderek daha fazla önem vermesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda uluslararası derecelendirme kuruluşlarının buna benzer derecelendirme ve raporlamalarında artış olması bekleniyor. Tekfen Holding de bu çerçevede ESG değerlendirmelerindeki puanlarını daha da geliştirerek ESG fon ve yatırımcılarının gündeminde yer almaya devam edecek.