Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel webinar

Tekfen Holding, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Harvard Business Review (HBR) iş birliğinde ve Toros Tarım’ın katkılarıyla “Tarımda Kadının Rolünü Güçlendirmek” başlıklı bir webinar düzenledi. HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın moderatörlüğünü yaptığı çevrimiçi etkinlikte, Tekfen Şirketler Grup Başkanı Ali Pandır ve Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Göral başta olmak üzere sektörün önemli isimleri tarımda kadın işgücünün bugün ve gelecekteki rolünü değerlendirdi.

Temsil ettikleri girişim ve kurumlar itibarıyla tarım sektörünün farklı noktalarında bulunan ve tarımda söz sahibi önemli isimler, HBR ile Tekfen Holding’in iş birliğinde ve Toros Tarım’ın katkılarıyla düzenlenen “Tarımda Kadının Rolünü Güçlendirmek” başlıklı webinarda bir araya geldiler. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım için kadın çiftçilerin önemi vurgulanırken, kadının tarımdaki rolünün geliştirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Etkinlikte Tekfen Şirketler Grup Başkanı Ali Pandır ve Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Göral’ın yanı sıra Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık; Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül; Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Gülçubuk; Topraktan Tabağa Derneği Kurucusu Ebru Baybara Demir; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; Köy-Koop İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer; Foodback Kurucusu Tuğçe Ergün; TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ve Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) Kurucusu Dr. Yeşim Bekyürek konuşmacı olarak yer aldı.

TEKFEN ŞİRKETLER GRUP BAŞKANI ALİ PANDIR:

“Kadının tarımda sadece işgücü ile değil, girişimciliği ve yaratıcı ruhuyla da üretken olması tarımın geleceği açısından çok önemli.”

Etkinliğin ev sahibi olarak açılışını yapan Tekfen Şirketler Grup Başkanı Ali Pandır, konuşmasına Tekfen’in iki ana faaliyet alanının taahhüt ve tarım olduğunu hatırlatarak başladı. Her iki sektörün de toplumsal refah ve istihdam bakımından önemine dikkat çeken Pandır, bu nedenle Grubun sürdürülebilirlik vizyonunun çatısını “Geleceğin Temelinde” kavramının oluşturduğunu söyledi. Tekfen olarak sürdürülebilir ve güçlü bir tarım sektörünün Türkiye’nin bugünü ve geleceği için öneminin farkında olduklarını söyleyen Ali Pandır, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi süreci de bir kez daha gösterdi ki, varlığımızın en önemli kaynaklarından biri tarım. Bu nedenle 40 yıldır devam eden tarımsal faaliyetlerimizi, tarımda verimlilik ve daha yüksek kalite odağında sürdürüyoruz. Kadınların ekonomiye aktif katılımı da Tekfen olarak öncelik verdiğimiz hususlardan biri. Çünkü kadın üretkenliği önce ailenin, sonra yerel kalkınmanın ve en nihayetinde de toplumun sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahip. Kadının tarımda sadece işgücü ile değil, girişimciliği ve yaratıcı ruhuyla da üretken olması tarımın geleceği açısından çok önemli. Grup şirketlerimizden Toros Tarım ile yürüttüğümüz eğitim ve danışmanlık programlarına ek olarak, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşulları gibi sosyal problemlere de eğiliyoruz. Ayrıca Tekfen Vakfı yoluyla kadın çiftçilere sağladığımız finansal destek de yine aynı amaca hizmet ediyor.”

TEKFEN HOLDİNG TARIMSAL SANAYİ GRUBUNDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI HAKAN GÖRAL:

“Kalkınmadaki cinsiyet ayrımcılığının yarattığı farkı, kadınları hayatımızın her alanına sokmadan kapatmamız mümkün değil!”

Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Göral da tarımın üretimden satışa, pazarlamadan finansa kadar büyük bir ekosistem olduğunu hatırlattı. Tekfen olarak bu değer zincirinin birkaç noktasında yer aldıklarını belirten Göral, “Günümüzde hızlı nüfus artışı, kentleşme, teknolojik gelişme, inovasyon ve iklim krizi gibi mega trendler dünyayı şekillendirirken, iş dünyasında da köklü dönüşümler oluyor. Bu köklü dönüşümlere karşı gıda sisteminin de bir karşılık vermesi, bir refleks göstermesi gerekiyor. Katma değerin artması, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine önem verilmesi, kapsayıcı olunması, yaratılan kaynağın mutlaka adaletli olması, inovasyon ve dijital dönüşüm, farklı paydaşlarla iş birlikleri geliştirilmesi ve tarım politikalarının da tüm bunlara göre düzenlenmesi gerekiyor. Biz de Tekfen olarak bu sürdürülebilir, kapsayıcı ihtiyaçlara ve değişime esnek bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz,” diye konuştu.

Kadının tarımdaki rolüne de değinen Hakan Göral, Türkiye’de tarım dışı sektörlerde yüzde 30 civarında olan kadın istihdamının tarımda yüzde 44 olduğuna dikkat çekti. Bunun sebebinin tarımda kadınların daha çok makine kullanılmayan işlerde ücretsiz aile işçisi veya yevmiyelik işçi olarak çalıştırılması olduğunu söyleyen Göral, bu durumun kadınlara büyük bir yük bindirdiğini söyledi. Göral, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın, bir domates çekirdeğinden tohum yapıyor, tohumdan fide yapıyor, fideyi büyütüyor ürün alıyor, o ürünle yemek yapıyor, ailesini besliyor, fazlasıyla salça yapıyor, turşu yapıyor, saklıyor, koruyor, değer yaratıyor, değer katıyor. Tarım sektöründe 4,7 milyon kişi çalışıyor, bunun 1,9 milyonu kadın. Bu kadınların 1 milyon 367 bini ücretsiz aile işçisi olarak, 209 bini kendi hesabına, 201 bini ise ücretli veya yevmiyeli olarak çalışıyor. Ama 1 milyon 677 bini sigortası olmadan çalışıyor. Bizim kalkınmadaki cinsiyet ayrımcılığının yarattığı farkı, kadınları hayatımızın her alanına sokmadan kapatmamız mümkün değil!”

Tekfen olarak bu ayrımcılığın etkilerini bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla Tekfen Vakfı ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ortaklığında Kadın Çiftçi Kredisi’nin hayata geçirildiğini belirten Hakan Göral, projeye dair şunları söyledi: “Bu projenin amacı, tarımda çalışma isteği olup kendi girişimini kuracak maddi imkânı olmayan kadınlara, mikro kredi ile küçük tarım işletmelerini başlatmaları ve bunu sürdürebilir bir şekilde işletmeleri için destek olmak. Bu krediyle beraber finansal okuryazarlık eğitimi, temel tarım bahçıvanlık eğitimi, teknik danışmanlık, denetim gibi destekler de oluşturduk. Toros Tarım’ın uzman ziraat mühendisleri kadın çiftçilere ücretsiz temel tarım eğitimlerinin yanı sıra sağlıklı ve güvenli çalışma şartları, üretim sırasında ve sonrasında uygulama desteği de sağlıyor. Biz bu krediyi niye öneriyoruz, çünkü kadın çiftçilerin çalışma azmiyle beraber tarıma çok fazla katacak değerleri olduğunu düşünüyoruz. İnanıyoruz ki bu krediyle beraber tarım çok daha verimli olacak, çok daha çeşitli ürünler yetiştirilebilecek hem kadın çiftçiler hem aileleri hem de ülkemiz kazanacak.”

TİSVA KURUCUSU PROF. DR. AZİZ AKGÜL:

“Hibe vermek yerine insanların onurlu bir şekilde yoksulluktan kurtulmalarına imkân sağlamak gerekli!”

Kadın Çiftçi Kredisi’nin, kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü hak ettiği yere getirmeye yönelik çok değerli bir girişim olduğunu belirten TİSVA kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül de mikro kredi temelli çözümlerin etkisi hakkında şunları söyledi:

“Mikro kredi temelli çözümleri çok değerli buluyorum, çünkü kadının sermayeye ulaşmasını sağlamak suretiyle, şu anda küreselleşmenin tam tersi bir anlayışla, insanların bulunduğu yerde, bulunduğu atmosferde daha mutlu, daha iyi bir ortamda yaşamalarına ve orada zenginleşmelerine imkân sağlıyor.

Türkiye’de geleneksel olarak insanlara hibe yardımı yapılarak yoksulluğun ortadan kaldırılacağı düşünülüyor. Oysa bu çok yanlış bir düşünce tarzı; aynı zamanda kaynakların israfı manasına geliyor. Halbuki insanların onurlu bir şekilde yoksulluktan kurtulmalarına imkân sağlamak gerekir. Bunun için onlara destek mahiyetinde sermaye ve eğitim verilmesinin, onların kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmaları açısından çok daha uzun vadeli ve yararlı bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. İşte Tekfen Vakfı bunu yapıyor. Bu tarz desteklerimizi artırarak, kadın çiftçilerin işlerini daha da büyütmelerine ve dolayısıyla daha fazla gelir elde etmelerine katkı sağlamalıyız.”