Ceyhan Çelik Yapı İmalat Tesisi kendi elektriğini üretmeye başladı

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda doğal kaynakları korumak ve çevreye yönelik olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Tekfen İnşaat, Ceyhan’daki Çelik Yapı İmalat Tesisi’nin çatısını güneş panelleriyle kaplayarak elektrik ihtiyacının bir bölümünü kendi üretmeye başladı. 11.300 metrekarelik bir alanda kurulan ve 3.720 adet panelden oluşan güneş enerjisi santrali yılda 1.500.000 kWh elektrik üreterek 1.230.000 TL tasarruf sağlayacak.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan güneş santralleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Türkiye gibi bol güneş alan ülkelerde önemli bir alternatif olan güneş enerjisi, son derece düşük karbon salım değerlerine sahip olmasıyla aynı zamanda en temiz enerji kaynağı olarak tanımlanıyor. Güneş enerjisinin teknolojisi yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe dünya enerji kullanımındaki payı da ivmeli bir şekilde artıyor. “Üreten Tüketici” kavramını da hayatımıza sokan güneş enerjisinin Türkiye’nin toplam elektrik üretimi içindeki yüzde 4,2’lik payı hızla artıyor. Türkiye’de halihazırda 8 bine yakın güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Adana’nın güneşi Tekfen’in çelik yapı imalatına güç verecek

Adana Bölgesi 1500-1550 KWh/m²-yıl güneş radyasyonu ile güneş enerjisi santralleri için yüksek bir potansiyel sunuyor. Ceyhan’da bulunan Çelik Yapı İmalat Tesisi ise toplam 35.000 metrekare çatı alanı ile güneş enerji santrali kurulumuna çok uygun bir yapıya sahip.

Bu iki potansiyeli birleştirme fikri ilk olarak, Tekfen İnşaat’ın şirket içinde inovasyon kapasitesini ortaya çıkartmak için başlattığı öneri sistemi ile gündeme geldi. Tesisin çatısının fotovoltaik güneş panelleriyle kaplanarak elde edilen elektrik enerjisinin öncelikli olarak tesisin kendi ihtiyaçları için kullanılması, üretim fazlasının ise şebekeye satılması fikri 2019 yılında Tekfen İnşaat İnovasyon Kurulu’nda kabul edildi. Proje, pandemi şartlarının yol açtığı gecikmeye rağmen 2021 yılında hayata geçirildi. İzin süreçlerinin tamamlanmasını takiben santral 4 Kasım 2021 tarihinde resmen elektrik üretimine başladı.

Yılda 1.230.000 TL kazanç sağlayacak

Yürürlükteki mevzuat, yenilenebilir enerji uygulamalarına kurulu gücün maksimum yüzde 60’ına kadar izin veriyor. Ceyhan İmalat Tesisi’nin ana trafosunun kurulu gücü 2.000 kW olduğundan, bu koşula bağlı kalınarak güneş enerjisi santrali 1.200 kW olarak planlandı. Ceyhan İmalat Tesisi’nin çatısında 11.300 metrekarelik bir alanı kaplayan sistem, 445 Wp’lik 3.720 adet panelden oluşuyor. Santral, 1.655 kWp toplam panel gücüyle 1.200 kWe elektrik üretebiliyor. Üretilen bu elektrik, tesisin sistemden çektiği elektrikten düşülüyor, ihtiyacın fazlası ise şebekeye aktarılarak satılıyor.

Ceyhan İmalat Tesisi’nin 2020 yılındaki aylık tüketim ortalaması 243.432 kWh düzeyinde. Güneş enerjisi santrali devreye alındıktan sonra aylık tüketim Ekim 2021’de 90.479 kWh olarak gerçekleşti. Fizibilite verileri ile uyumlu olarak, tesisin yıllık 1.500.000 kWh enerji üreteceği ve 1.230.000 TL kazanç sağlayacağı öngörülüyor. Çok kısa bir süre önce devreye alınmasına rağmen şu ana kadar üretilen enerji miktarı 378.730 kWh’a ulaştı. Bunun parasal karşılığı ise 312.452 TL.