Toros Tarım, Türkiye’nin ilk İklim Şûrası’nda yer aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye’nin ilk İklim Şûrası, 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirildi. “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi: Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Yol Haritası” başlığında toplanan Şûra’da, Türkiye’nin iklim değişikliği bağlamındaki eylemleri ve stratejileri ele alındı. Şûra çalışmalarına katılan Toros Tarım Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş, Sera Gazı Azaltım Komisyonu’nda görev yaptı.

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda, tüm paydaşların aktif katılımıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri belirlemek, iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlamak, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamında temel politikalarla öncelikli eylemleri içeren bir yol haritası oluşturmak üzere düzenlenen İklim Şurası’nın açılışı, 21 Şubat’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı.

“Gençlik Oturumu” ile başlayan Şûra’da, Bakan Kurum, 209 üniversiteli iklim elçisi ile bir araya geldi. Kurum, yaptığı konuşmada, tüm dünyanın iklim değişikliği karşısında önemli bir dönemeçten geçtiğini söyleyerek, iklim göçlerinin birçok ülkenin demografik yapısını değiştirerek çözümü güç birçok sorun oluşturacağına ve hiçbir devletin tek başına bunu durdurabilme gücüne sahip olmadığına dikkati çekti. Dünyanın önündeki en önemli eşiğin küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutabilmek olduğunu belirten Kurum, çözümün güçlü, adalete dayalı bir iş birliğini tesis etmek ve topyekûn seferberlik ruhunu kuşanmak olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, 6 Ekim 2021’de Paris İklim Anlaşması’nı TBMM Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul ettiklerini hatırlatarak, 2022’de Türkiye’nin “Ulusal Katkı Beyanı ve Uzun Dönem Strateji ve Eylem Planı”nı hazırlayıp BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na sunacağını kaydetti.

Toros Tarım, Sera Gazı Azaltım Komisyonu’nda

Çeşitli üniversite ve kurumlardan akademisyen ve sektör profesyonellerinin katıldığı Şûra’da altı ana başlıkta komisyon toplantıları yapıldı. “Bilim ve Teknoloji”, “Yerel Yönetimler”, “İklim Değişikliğine Uyum”, “Sera Gazı Azaltım”, “Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama” ve “Göç, Adil Geçiş ve Diğer Sosyal Politikalar” başlıkları altında gerçekleşen komisyon toplantılarında, iklim değişikliği ile mücadele tüm yönleriyle ele alındı.

Toros Tarım Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş, “Sera Gazı Azaltım Komisyonu”nda görev yaparak Şûra çalışmalarına katkıda bulundu. İlgili komisyon çalışmaları kapsamında, orman yönetimi ve ormancılık faaliyetleri, mera ve terkedilmiş tarım arazisi ıslahı, erozyonla mücadele, tarımsal arazi kullanımı, hayvan varlığı ve gübre kullanımı, sıfır atık uygulamaları gibi konu başlıkları ele alındı.