Tekfen Holding’de Dönüşüm Projesi sürüyor

Tekfen Holding’in kurumsal yönetim sistemi ve iş süreçlerinin, dünyadaki en iyi uygulamalar ile karşılaştırılarak yenilenmesi için geçtiğimiz sonbaharda başlatılan Dönüşüm Projesi kapsamında Holding’in organizasyon yapısı yenilendi. Yeni organizasyon yapısında, Tekfen Holding çatısı altındaki tüm birimler iki Başkan Yardımcılığı altında toplandı.

2021 yılında Holding yönetiminde gerçekleşen bayrak değişiminin ardından, Tekfen’in dünyada hızla değişen şartlar doğrultusunda daha çevik, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir organizasyona kavuşturulması için başlatılan yenilenme süreci devam ediyor. Şirketin köklü değerlerinden güç alarak Tekfen’in sahip olduğu ayrıştıcı özellikleri daha yukarı taşımak, doğru bir iş modeli ile mevcut organizasyonun verimliliğini artırmak ve yalın bir yönetim anlayışıyla yeni fırsat alanları yaratarak şirketi daha rekabetçi kılmak üzere yürütülen dönüşüm eylem planları, tespit edilen dokuz ayrı alanda sürdürülüyor.

Bu dönüşüm alanlarından biri olan Tekfen Holding merkez yapılanmasının ana hedefini, organizasyonu ve kurumsal yönetimi “Stratejik Mimar” kavramına uygun hale getirmek oluşturuyor. Bu tanıma uygun olarak Holding organizasyonunu yalın, az katmanlı ve yaygın, çabuk karar alacak çevikliğe sahip bir yapıya kavuşturmak amacıyla oluşturulan yeni organizasyon şeması yürürlüğe girdi.

Stratejik mimar olarak Holding’in sadece “para” ve “yetenek” yönetimine odaklanması prensibinden hareketle, Tekfen Holding çatısı altındaki tüm birimler Mali İşler ve İnsan Kaynakları olmak üzere iki Başkan Yardımcılığı altında toplandı. Yeni yapıda Mali İşler, Muhesebe ve Vergi Direktörlüğü; Hazine ve Kurumsal Finansman Direktörlüğü; Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü ile Hukuk Müşavirliği, Mali İşlerden Sorumlu Grup Şirketler Başkan Yardımcısı Reha Yolalan’a bağlandı. Diğer taraftan İK, Performans, Yetenek ve Kariyer Yönetimi Direktörlüğü; Kurumsal Sistemler ve Ağ Güvenliği Koordinatörlüğü; Kurumsal İletişim Müdürlüğü; SEÇ-K ve İdari İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Şirketler Başkan Yardımcısı Erhan Hersek’in yönetiminde yapılandırıldı.

Yeni organizasyon yapısıyla ilgili bir açıklama yapan Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Ali Pandır, Tekfen’in mevcut birikim ve deneyimi, köklü değerleri ve nitelikli insan kaynaklarıyla başarılarını sürdürmek için yeterli donanım ve imkânlara sahip olduğunu, ancak günümüzün hızla değişen şartlarının sürdürülebilir kurumsallaşmayı ve yeniden yapılanmayı şirketler için zorunlu kıldığını söyledi. Tekfen’in güçlü yönleriyle rekabette fark yaratabileceği doğru iş modelini kurgulamak üzere yoğun bir planlama ve yenilenme sürecinin devam ettiğini belirten Pandır, yeni organizasyon yapısının, şirketin en değerli varlığı olan çalışanların ve geleceğin garantisi olan genç yeteneklerin kariyer gelişimini en üst seviyeye getirmeyi hedeflediğini söyledi.