Toros Tarım

IFA Konferansı’nda

Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA), pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılamayan “Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru” yıllık konferansını 27-29 Eylül 2021 tarihlerinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirdi. Tarım ve gıda değer zincirinin farklı noktalarında yer alan uluslararası firma ve delegasyonların katıldığı konferansa Türkiye’den gübre sektörünü temsilen Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Göral, Toros Tarım Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş ve Agroport Romanya Ülke Müdürü Burak Gökyiğit katıldı.

Tarım ve gıdanın geleceğinin ele alındığı “Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru” başlıklı konferansta, mevcut küresel ekonomik, çevresel ve kaynak krizleri karşısında gübre sektörünün tarım ve gıda zincirinde dönüşümü sağlamak için ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir büyüme modelinin ne olması gerektiği tartışıldı. Hemen her alanda olduğu gibi gübre sektöründe de salt ekonomik değer odaklı finansal yönetim modelinden kaynak verimliliği, çevresel ve toplumsal etki odaklı “tripod değer” (ESG – Environmental Social and Corporate Governance / Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) modeline geçişin öneminin vurgulandığı konferansta, gübre sektörünün içinde bulunduğu sorunlar masaya yatırıldı.

“Gübre sektörü, gıda güvenliğini sağlamakta stratejik bir öneme sahip”

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde açlık ve yetersiz beslenmeye son vermek ve gıda güvenliğini sağlamak adına gübre sektörünün stratejik önemini hatırlatan Toros Tarım Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş, bu yılki konferansa da damgasına vuran küresel sorunlara ancak ortak hedefler ve sektörel iş birlikleri ile çare bulunabileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda IFA’da Sürdürülebilirlik Komitesi’nin Stratejik Danışmanlık Ekibi’nde görev alan Türkeş, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve yetersiz beslenmeye son vermek adına sektörün, bitki besin maddesi kayıp oranlarının azaltılması, farklı ürün gruplarında çeşitlenmeyi destekleyen entegre besin yönetimi yöntemleri ile sürdürülebilir tarım uygulamaları ve teknolojilerinin yaygınlaştırılması gibi stratejilere odaklanması gerektiğini vurguladı.

“Sektör olarak zor günlerden geçiyoruz.”

Dünyada hammadde yetersizliği ve fiyatlardaki yükseliş nedeniyle gübre sektörünün zor bir süreçten geçtiğini belirten Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral ise, gübre fiyatlarındaki önlenemez yükseliş kadar dünyada da çiftçilerin yeterli gelir elde edememesi nedeniyle gübreye erişim oranlarında düşüş olduğunu, bunun da dünya gıda üretimi için bir tehdit oluşturduğunu aktardı. Sektörde büyük bir belirsizlik olduğunu belirten Göral, hükümetlerin çiftçiye daha fazla destek sağlaması gerektiğini belirtti.